Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty KAT logistics

Dự án: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Công ty TNHH Kat Logistics Vietnam

Chi tiết dự án:

Client: Công Ty TNHH Kat Logistics Vietnam

Yêu cầu về bộ nhận diện: Logo được thiết kế hiện đại phù hợp với ngành nghề vận tải Logistics

Các hạng mục chính trong bộ nhận diện:

Sau khi tiếp nhận thông tin thiết kế từ KAT Logistics. KTPdesign đã triển khai các hạng mục thiết kế trong bộ nhận diện thương hiệu bao gồm các hạng mục chính:

1. Logo công ty 6. Phong bì thư (A4, A5)
2. Namecard 7. Bảng hiệu công ty
3. Letterheader 8. Túi đựng hồ sơ, tài liệu
4. Thẻ nhân viên 9. Profile công ty
5. Kẹp tài liệu (Folder)

Thời gian thiết kế: 10-15 ngày, Thời gian chỉnh sửa và hoàn thiện bàn giao nhỏ hơn 30 ngày.

KTPDesign đã hoàn thành và bàn giao đầy đủ các hạng mục thiết kế tới doanh nghiệp.

Dưới đây là chi tiết bộ nhận diện thương hiệu KAT Logistics:

Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty vận tải KAT Logistics
Hạng mục: Logo KAT Logistics
Hạng mục: Thiết kế kẹp Folder
Hạng mục: Thiết kế đồng phục
Hạng mục: Thiết kế Notebook
Hạng mục: Thẻ nhân viên, mũ bảo hộ
Hạng mục: Ly cốc
Hạng mục: Nhận diện môi trường xe

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ & SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU KTP