Thiết kế nhận diện thương hiệu Yến Sào

Dự án: Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty CP yến sào Thiên Mã

Chi tiết dự án:

Client: Công ty CP yến sào Thiên Mã

Yêu cầu về bộ nhận diện: Logo được thiết kế hiện đại phù hợp với ngành nghề phân phối yến sào cao cấp

Các hạng mục chính trong bộ nhận diện:

Sau khi tiếp nhận thông tin thiết kế từ Thiên Mã. KTPdesign đã triển khai các hạng mục thiết kế trong bộ nhận diện thương hiệu bao gồm các hạng mục chính:

1. Logo công ty 6. Phong bì thư (A4, A5)
2. Namecard 7. Bảng hiệu công ty
3. Letterheader 8. Túi đựng hồ sơ, tài liệu
4. Thẻ nhân viên 9. Đồng phục nhân viên
5. Kẹp tài liệu (Folder)

Thời gian thiết kế: 10-15 ngày, Thời gian chỉnh sửa và hoàn thiện bàn giao nhỏ hơn 30 ngày.

KTPDesign đã hoàn thành và bàn giao đầy đủ các hạng mục thiết kế tới doanh nghiệp.

Dưới đây là chi tiết bộ nhận diện thương hiệu Thiên Mã:

Nhận diện yến sào thiên mã
Yến sào thiên mã
Hạng mục: Thiết kế Namecard
Hạng mục: Phong bì thư A5
Hạng mục: Phong bì thư A4
Hạng mục: Kẹp tài liệu (Folder)
Hạng mục: Tiêu đề thư
Hạng mục: Đồng phục
Hạng mục: Thẻ nhân viên

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ & SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU KTP