Thiết kế Nhận diện thương hiệu công ty SSS

Dự án: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Công ty CP SSS Việt Nam

Chi tiết dự án:

Client: Công ty CP SSS Việt Nam

Yêu cầu về bộ nhận diện: Logo được thiết kế hiện đại phù hợp với ngành nghề công nghệ thông tin

Các hạng mục chính trong bộ nhận diện:

Sau khi tiếp nhận thông tin thiết kế từ SSS Việt Nam. KTPdesign đã triển khai các hạng mục thiết kế trong bộ nhận diện thương hiệu bao gồm các hạng mục chính:

1. Logo công ty 6. Phong bì thư (A4, A5)
2. Namecard 7. Bảng hiệu công ty
3. Letterheader 8. Túi đựng hồ sơ, tài liệu
4. Thẻ nhân viên 9. Profile công ty
5. Kẹp tài liệu (Folder)

Thời gian thiết kế: 10-15 ngày, Thời gian chỉnh sửa và hoàn thiện bàn giao nhỏ hơn 30 ngày.

KTPDesign đã hoàn thành và bàn giao đầy đủ các hạng mục thiết kế tới doanh nghiệp.

Dưới đây là chi tiết bộ nhận diện thương hiệu SSS Việt Nam:

Công ty cổ phần SSS
Hạng mục: Logo công nghệ SSS
Hạng mục: Namecard
Hạng mục: Phong bì thư A4
Hạng mục: Kẹp file (Folder)
Hạng mục: Thẻ nhân viên
Hạng mục: Thiết kế Profile SSS

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ & SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU KTP