Thiết kế nhận diện thương hiệu Việt Thái

Dự án: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Công ty CP đầu tư bất động sản Việt Thái

Chi tiết dự án:

Client: Công ty CP đầu tư bất động sản Việt Thái

Yêu cầu về bộ nhận diện: Logo được thiết kế hiện đại phù hợp với ngành nghề xây dựng, bất động sản

Các hạng mục chính trong bộ nhận diện:

Sau khi tiếp nhận thông tin thiết kế từ BDS Việt Thái. KTPdesign đã triển khai các hạng mục thiết kế trong bộ nhận diện thương hiệu bao gồm các hạng mục chính:

1. Logo công ty 6. Phong bì thư (A4, A5)
2. Namecard 7. Bảng hiệu công ty
3. Letterheader 8. Túi đựng hồ sơ, tài liệu
4. Thẻ nhân viên 9. Đồng phục nhân viên
5. Kẹp tài liệu (Folder)

Thời gian thiết kế: 10-15 ngày, Thời gian chỉnh sửa và hoàn thiện bàn giao nhỏ hơn 30 ngày.

KTPDesign đã hoàn thành và bàn giao đầy đủ các hạng mục thiết kế tới doanh nghiệp.

Dưới đây là chi tiết bộ nhận diện thương hiệu BDS Việt Thái:

Nhận diện thương hiệu Việt Thái
Hạng mục: Thiết kế Namecard
Hạng mục: Thiết kế phong bì thư A5
Hạng mục: Thiết kế phong bì thư A4
Hạng mục: Thiết kế giấy tiêu đề thư
Hạng mục: Thiết kế kẹp Folder
Hạng mục: Thiết kế biển bảng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ & SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU KTP