Nhận diện thương hiệu Đại Học Kỹ Thuật Lê Quý Đôn

Dự án: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu trường Đại Học Kỹ Thuật Lê Quý Đôn (Đại học Kỹ thuật quân sự)

Chi tiết dự án:

Client: Trường Đại Học Lê Quý Đôn (Đại học kỹ thuật quân sự)

Yêu cầu về bộ nhận diện: Logo được thiết kế hiện đại phù hợp với ngành nghề giáo dục

Các hạng mục chính trong bộ nhận diện:

Sau khi tiếp nhận thông tin thiết kế từ Đại học Kỹ thuật quân sự. KTPdesign đã triển khai các hạng mục thiết kế trong bộ nhận diện thương hiệu bao gồm các hạng mục chính:

1. Logo công ty 6. Phong bì thư (A4, A5)
2. Namecard 7. Bảng hiệu công ty
3. Letterheader 8. Túi đựng hồ sơ, tài liệu
4. Thẻ nhân viên 9. Đồng phục nhân viên
5. Kẹp tài liệu (Folder)

Thời gian thiết kế: 10-15 ngày, Thời gian chỉnh sửa và hoàn thiện bàn giao nhỏ hơn 30 ngày.

KTPDesign đã hoàn thành và bàn giao đầy đủ các hạng mục thiết kế tới doanh nghiệp.

Dưới đây là chi tiết bộ nhận diện thương hiệu ĐH Lê Quý Đôn:

Hạng mục: Logo
Hạng mục: Logo Lê Quý Đôn
Hạng mục: Namecard
Hạng mục: Phong bì thư
Hạng mục: Kẹp tài liệu
Hạng mục: Biển Bảng
Hạng mục: Biển phòng ban & biển chức năng
Hạng mục: Huy hiệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ & SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU KTP