Thiết kế hồ sơ năng lực nội thất nhà AZ

Dự án: Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng nhà AZ

Chi tiết dự án:

Client: Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng nhà AZ

Yêu cầu về bộ nhận diện: Logo được thiết kế hiện đại phù hợp với ngành nghề nội thất

Các hạng mục chính trong bộ nhận diện:

Sau khi tiếp nhận thông tin thiết kế từ nhà AZ. KTPdesign đã triển khai các hạng mục thiết kế trong bộ nhận diện thương hiệu bao gồm các hạng mục chính:

1. Logo công ty 6. Phong bì thư (A4, A5)
2. Namecard 7. Bảng hiệu công ty
3. Letterheader 8. Túi đựng hồ sơ, tài liệu
4. Thẻ nhân viên 9. Đồng phục nhân viên
5. Kẹp tài liệu (Folder)

Thời gian thiết kế: 10-15 ngày, Thời gian chỉnh sửa và hoàn thiện bàn giao nhỏ hơn 30 ngày.

KTPDesign đã hoàn thành và bàn giao đầy đủ các hạng mục thiết kế tới doanh nghiệp.

Dưới đây là chi tiết bộ nhận diện thương hiệu nhà AZ:

Nhận diện thương hiệu kiến trúc nhà Az
NDTH NỘI THẤT NHÀ AZ-01

Hạng mục: Thiết kế Namecard
Hạng mục: Thiết kế thẻ nhân viên
Hạng mục: Thiết kế phong bì thư
Hạng mục: Thiết kế đồng phục

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ & SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU KTP